ปทุมธานี-นายก ทต.คูขวางทำรพ.สนามในมัสยิด แห่งแรกของประเทศ

ปทุมธานี-นายก ทต.คูขวางทำรพ.สนามในมัสยิด แห่งแรกของประเทศ
*****************************


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น. นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายนพพร ขาวขำ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง ได้เปิดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโรควิด-19 กลุ่มสีเขียว หรือโรงพยาบาลสนามชุมชน ที่ที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อทอง หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรอบรับผู้ติดเชื้อโควิดชาวไทยพุทธ และเปิด มัสยิดนูรุ้ลยากีน หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ชาวมุสลิม แห่งแรกของประเทศไทย

ด้าน นายนพพร ขาวขำ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง กล่าวว่า ที่มัสยิดนูรุ้ลยากีน ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนหรือศูนย์พักคอย เพื่อรอรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นชาวมุสลิม เบื้องต้นมีพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้เชื้อมาจากต่างจังหวัดเนื่องจากไปเรียนนอกพื้นที่จำนวน 10 คน ได้พักรักษาตัวอยู่ที่นี่ โดยมัสยิดแห่งนี้ได้เตรียมเตียงไว้จำนวน 20 เตียง และสามารถเพิ่มขยายจำนวนเตียงได้อีก ถือว่าเป็นมัสยิดแรกของประเทศไทยที่เปิด ด้วยความร่วมมือร่วมใจ มีทั้งผู้นำศาสนาชาวบ้านประชาชนรวมมือกันสร้างให้เป็นโรงพยาบาลสนามชุมชนเพื่อกักตัวผู้ป่วยแยกมาพักอาศัยออกจากชุมชน ในส่วนของคนไทยพุทธทางเทศบาลตำบลคูขวางได้จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อทอง โดยเตียงเตียงไว้จำนวน 30 เตียง ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ตำบลคูขวางมีจำนวน 20 คนที่รอเตียงอยู่ที่บ้านและได้นำมากักตัวที่โรงพยาบาลชุมชนที่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อทองแห่งนี้


ส่วน นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทางอำเภอลาดหลุมแก้วได้ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร้ายแรงของโรคโควิด-19 เน้นย้ำให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน ถือว่าเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากในอำเภอลาดหลุมแก้วมีโรงงานหลายแห่ง ที่ติดเชื้อโควิด-19ภายในโรงงานจากนั้นได้แพร่ระบาดมายังชุมชน โดยนายนพพร ขาวขำ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลคูขวาง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือร่วมใจกัน จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อชาวตำบลคูขวาง เพื่อรอรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มสีเขียว ให้มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยก่อนที่จะไปสู่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ โดยทางโรงงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชนเมื่อมีผู้ติดเชื้อเขาได้จัดตั้งศูนย์พักคอยของโรงงานเอง เพื่อให้พนักงานของเขาได้กักตัวออกจากชุมชน ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รอคอยเตียงจำนวนเกือบ 500 คน เบื้องต้นอำเภอลาดหลุมแก้วได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรวมแล้วจำนวน 4 แห่ง เพื่อรอรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเชื่อว่าเพียงพอแต่หากมี เหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถขยายได้ทันที

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts