อยุธยา – พ่อเมืองกรุงเก่า ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม บ้านหว้า อ.บางปะอิน เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมากในพื้นที่ (ชมคลิป)

อยุธยา – พ่อเมืองกรุงเก่า ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม บ้านหว้า อ.บางปะอิน เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมากในพื้นที่

วันที่ 19 กรกฎาคม 64 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 นายวัชระ กระแสฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน เดินทางไปตรวจความพร้อมของสถานที่หอประชุมตำบลบ้านหว้า อ.บางปะอิน ก่อนจะเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว) ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน ขนาด 70 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 100 เตียง ทั้งนี้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอบางปะอิน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 64 มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 1,003 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อภายในโรงงานและผู้ติดเชื้อภายในครอบครัว


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในภาวะตึงตัว ทำให้ต้องเร่งจัดหาสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะใช้ระบบ Home Isolation และ Community Isolation ให้ผู้ป่วยดูแลตนเองที่บ้านและในชุมชน ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว) ที่อยู่ในระหว่างการรอเตียง และกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ซึ่งการติดต่อเพื่อขอเข้ารับบริการจะต้องผ่านการประเมินจากแพทย์และการยินยอมของผู้ป่วย จึงสามารถเข้าสู่ระบบ Home Isolation และ Community Isolation ได้ โดยขณะนี้ทุกอำเภอได้จัดตั้ง Community Isolation แล้ว และบางอำเภอได้เปิดให้บริการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts