นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาด อำเภอเวียงสระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่เข้ารับการกักตัวที่บ้านในพื้นที่ ม. 3 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี รวม 3 ครัวเรือน

สำหรับผู้เข้ากักตัวทั้ง 3 ครอบครัวเรือน เป็นผู้ซึ่งได้สัมผัสกับผู้ป่วย และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบแรก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำในระหว่างกักตัวที่บ้าน จนครบระยะเวลา 14 วัน โดยทุกคนในพื้นที่ มีการปฎิบัติตนอย่างดี โดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิของร่างกาย

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ เป็นคนเคร่งครัดในหน้าที่การงาน ซึ่งได้ปฎิบัติหน้าที่ในวันราชการและในเวลานอกราชการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง หรือตามโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆของ อำเภอเวียงสระ ซึ่งได้ถามถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้รับความเดือดร้อน ท่านนายอำเภอ มีมาตรการเฝ้าระวังและคอยติดตามมาโดยตลอด

ขอขอบคุณ นายอำเภอเวียงสระ นายกกิ่งกาชาด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.

ภาพ / นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ข่าว / บ้านบ้านทีวีช่อง73 และ DD TV NEWS ทันใจนิวส์

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts