ชัยภูมิ – ความดีไม่เลือนลางชาวชัยภูมิร่วมอัญเชิญรูปเหมือนผู้ตั้งเมืองคนแรก กว่า 200 ปี เตรียมรวมพลังศรัทธาพญาแลสร้างศาลใหม่ (ชมคลิป) :

ชัยภูมิ – ความดีไม่เลือนลางชาวชัยภูมิร่วมอัญเชิญรูปเหมือนผู้ตั้งเมืองคนแรก กว่า 200 ปี เตรียมรวมพลังศรัทธาพญาแลสร้างศาลใหม่ (ชมคลิป) :

ชาวชัยภูมิ ร่วมแต่งผ้าพื้นเมืองร่วม พิธีอัญเชิญรูปเหมือน พระยาภักดีชุมพล เจ้าพ่อพญาแล ผู้ก่อตั้ง เจ้าเมืองคนแรกชัยภูมิ ณ ศาลชั่วคราวแทนที่อยู่ไม่ไกลกันเพียงกว่า 50 เมตร ในระหว่างที่จะเตรียมทำการก่อสร้างบูรณะศาลแห่งนี้ขึ้นใหม่เป็นอีกครั้งใหญ่ ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองชัยภูมิ มายาวนานจนปัจจุบันกว่า 200 ปี ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งจังหวัดกว่า 1.1 ล้านคน ต่างให้ความร่วมมือ ร่วมส่งแรงใจให้มีการจัดงานแบบนิวนอร์มอลในภาวะโควิด-19 ระบาด ให้คนเข้าร่วมงานได้ไม่เกิน 100 คน โดยทางจังหวัดชัยภูมิ ก็เปิดโอกาสประชาชนในทั่วทั้งจังหวัดที่ไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้มีส่วนร่วมส่งแรงใจติดตามชมพิธีผ่านทางออนไลน์เพื่อให้งานพิธีสำคัญครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งยังเตรียมสร้างศาลขึ้นใหม่ให้สวยงามกว่าเดิม โอ้โหกว้างขวางไม่เบียดเสียดแออัดเวลามีประชาชนมากราบไหว้หรือบวงสรวง ทั้งยังจะเป็นจุดแลนด์มาร์ค เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่มีจิตศรัทธาเดินทางมากราบไหว้ทุกความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวด้วย

20 ก.ค.64 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และตัวแทนประชาชนรวมแต่งชุดสีขาว-ชุดผ้าพื้นเมืองชัยภูมิ ไม่เกิน 100 คน ได้ร่วมกันทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิคนแรกมายาวนานมาได้จนปัจจุบันกว่า 200 ปี เพื่ออัญเชิญออกจากศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเฒ่า ชุมชนหนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ หลังมีการก่อสร้างศาลดังกล่าวที่เคยมีการก่อสร้างบูรณะสร้างขึ้นไว้เป็นศาลดังกล่าวใช้งานมานานต่อเนื่องจนปัจจุบันกว่า 53 ปี ได้เกิดโครงหลังคา ตัวอาคารศาลฯเกิดชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแลในพื้นที่ได้เห็นว่าควรจะมีการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่าให้เกิดความมั่นคงและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเกิดความสวยงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยภูมิ มาแล้วอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ที่ชาวชัยภูมิทุกคนได้มากราบไหว้ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชัยภูมิ ให้มั่นคงสืบต่อไป

ในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนองค์เจ้าพ่อพญาแลที่เก่าแก่อยู่คู่บ้านเมืองชัยภูมิ มาจนปัจจุบันเพื่อไปประดิษฐาน ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลชั่วคราว ไว้ก่อนที่มีการการก่อสร้างไว้รองรับเป็นอย่างดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาลฯเก่าแก่เดิมเพียงกว่า 50 เมตร ก็ยังง่ายต่อการที่ยังจะให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางมากราบไหว้สักการะได้ชั่วคราวในขณะนี้ไปก่อนได้อีกทาง

ในระหว่างที่จะมีการเริ่มก่อสร้างในปีนี้ที่มีผู้รับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้แล้ว ในราคารวมการก่อสร้างศาลขึ้นใหม่อีกครั้งนี้มูลค่ารวมกว่า 46.3 ล้านบาทเศษ ที่จะต้องใช้เวลาการก่อสร้างที่เป็นงานละเอียดอ่อนวิจิตรศิลป์อย่างสวยงามตามแบบเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ที่กำหนดไว้ในการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแลขึ้นใหม่ครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นจากนี้ไปในเวลาไม่เกิน 2 ปี จากนี้ไปเพื่อเป็นร่วมศูนย์จิตใจพลังศรัทธราของชาวชัยภูมิทุกคนที่มีต่อรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแลในครั้งนี้สืบต่อไป

ซึ่งในการทำพิธีครั้งนี้หลายๆฝ่าย ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ เองและในทั่วประเทศที่ขณะนี้ ยังเกิดภาวะโควิด-19 ระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดงานที่จะมีคนมารวมกันจำนวนมากคงทำไม่ได้ ทางจังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ก็เห็นความสำคัญในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งในการทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือนเจ้าพ่อพญาแลวันนี้ที่เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งสำคัญครั้งใหญ่จังหวัดชัยภูมิ และของชาวชัยภูมิ ในรอบกว่า 53 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีประชากรทั้งจังหวัดรวมกว่า 1.1 ล้านบาท ในการทำพิธีครั้งสำคัญครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องจัดพิธีแบบนิวนอร์มอล เพื่อไม่เกิดความเสี่ยงในการแพร่โควิดในพื้นที่ จึงงดการจัดงานให้คนรวมกลุ่มกันจำนวนมากได้ ครั้งนี้จึงจำกัดคนมาร่วมงานได้ไม่เกิน 100 คน เพื่อความปลอดภัยและให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายในขณะนี้ด้วย และคนที่มาร่วมงานก็ต้องผ่านคัดตรวจตรวจคัดกรองหาเชื้อมาแล้วต้องผ่านทั้งหมด จึงจะเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ได้ตามมาตรการสูงสุดขอจังหวัดชัยภูมิ ในการป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้อย่างเข้มงวดเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประชาชนที่อยู่ทั่วทั้งจังหวัดกว่า 1.1 ล้านคน ในทั่วทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ของ จ.ชัยภูมิ ก็ยังมีโอกาสร่วมพิธีครั้งนี้ และรับชมขณะนี้การทำพ๊ะสำคัญครั้งนี้ทางออนไลน์ได้ร่วมกันได้ ซึ่งทางจังหวัดเปิดถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้ชมกันด้วย หรือใครที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้ ที่ก็เป็นวิธีการมีส่วนร่วมในการจัดงานในยุคโควิด-19 ระบาด ประชาชนที่อยู่ทางบ้าน ก็ยังสามารถมาร่วมส่งแรงใจในขณะนี้ทำพิธีได้อีกทางในครั้งนี้ได้ จึงทำให้เกิดการทำพิธีครั้งสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดชัยภูมิผ่านได้ด้วยดีได้

ขณะที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนชาวชัยภูมิ ก็ฝากเชิญชวนสำหรับชาวชัยภูมิ หรือผู้ที่อยากมีส่วนร่วมในการร่วมใจสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแลขึ้นใหม่อีกครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้

ด้านนายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ ตัวแทน ภาคเอกชนชาวชัยภูมิ ก็ได้ร่วมเชิญชวนสร้างบุญสร้างศาลโดยการบริจาคกระเบื้องพื้น และกระเบื้องหลังคาในครั้งนี้ อีกทั้งประชาชนชาวชัยภูมิหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อพญาแลก็สามารถร่วมบุญสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ หรือผ่านธนาคารกรุงไทย ได้จากนี้ต่อไปได้อีกด้วย

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

Related posts