กิจกรรมพืชไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :

กิจกรรมพืชไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :

ข้าวโพดเทียนพันธุ์สุโขทัย1 เป็นข้าวโพดรับประทานฝักสดที่ให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ และสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีอายุเก็บเกี่ยวฝักสดประมาณ 56-65 วัน ลักษณะเมล็ดเหนียวนุ่มรสชาติหวานเล็กน้อย ไม่ติดฟัน กลิ่นหอมชวนรับประทาน กิจกรรมพืชไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำมาทดลองปลูกและประสบผลสำเร็จ มีแปลงสาธิตให้ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้าวโพดเทียนสุโขทัย1 เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะทางการเกษตรดี ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้เกษตรกรปลูกเพื่อเสริมรายได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์ T-033 ซึ่งรวบรวมจากจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2526 เริ่มดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ในฤดูฝนปี 2531 ที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยปลูกและคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีทำการผสมตัวเอง1 ครั้ง นำฝักที่ได้มาปลูกข้ามกันอย่างอิสระและทำการคัดเลือกหมู่ประยุกต์ เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของลักษณะต่างๆ เช่น ความสูงต้น ความสูงตำแหน่งฝัก ขนาดฝักและฝักมีเมล็ดสีขาว

วิธีการปลูก

  1. การเตรียมดิน ไถลึก 20–30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 3-5 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและช่วยให้ดินร่วนซุย
  2. การปลูก สามารถปลูกทั่วทุกภาคตลอดทั้งปี ในสภาพพื้นที่ที่มีน้ำพอเพียงและมีการระบายน้ำดี
  3. การเก็บเกี่ยว เก็บข้าวโพดเทียน เมื่อไหมของฝักนั้นเริ่มแห้งอายุประมาณ 56-65 วัน เก็บหลังจากพ่นสารเคมีอย่างน้อย 7 วัน สุ่มฉีกเปลือก 2-3ฝัก เพื่อดูเมล็ดปลายฝักว่าเต่งเต็มที่หรือยังก่อนเก็บเกี่ยว

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กิจกรรมพืชไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางประวีณา คงทะมาตร์ เบอร์โทร 089-572-4317

จัดทำโดย  / ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

Related posts