ร.13 ร่วมกับเครือข่ายประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อ.น้ำโสม :

ร.13 ร่วมกับเครือข่ายประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง อ.น้ำโสม :

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดย พันเอก มงคล หอทอง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ ร้อยเอก ประภาส โคตรชมภู ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับคุณเจริญ บุญเอื้อเบญจมาศ กรรมการบริษัท อยู่เจริญคอนกรีต (1996) จำกัด และคุณลำไพ อ่อนนอ ร้านพุทธคุณ นวดแผนไทย ประเทศเยอรมนี เข้าเยี่ยม นายคำปัน แววบุตร อายุ 81 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 14 บ้านโนนบก ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยผู้ป่วยอาศัยอยู่กับภรรยาสองคน ในโอกาสนี้กรมทหารราบที่ 13 และภาคเครือข่ายประชาชนจิตอาสาได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท, ข้าวสาร จำนวน 50 กิโลกรัม,น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าวด้วย จากการที่กรมทหารราบที่ 13 และภาคเครือข่ายประชาชนจิตอาสาได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงพร้อมครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่ทาง กรมทหารราบที่ 13 และภาคเครือข่ายประชาชนจิตอาสาได้เข้าให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว

จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

เบอร์โทรศัพท์ 0885397430

#กรมทหารราบที่13

Related posts