อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อย กุ้ง ปล่อยปลา หนองแวง หนองทุ่มใหญ่ และ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบง  :

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ประมงจังหวัด ปล่อย กุ้ง ปล่อยปลา หนองแวง หนองทุ่มใหญ่ และ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบง  :

วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 07.00 น. อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ณ แหล่งน้ำสาธารณะ 3 แหล่ง ใน 3 อำเภอ ของ จ.อุดรธานี ประกอบด้วย

จุดที่ 1 ร.ต.สมควร บุญประคม รองประธานสภา อบจ.อุดรธานี ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1 นายดนัย ขาวขำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 2 นายเข็มทอง ใจหาญ ส.อบจ.อุดรธานี อ.นายูง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคำบง บ.คำบง ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และประมง อ.บ้านผือ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น อ.บ้านผือ กรรมการฯแหล่งน้ำ เข้าร่วม

จุดที่ 2 นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หนองแวง บ.แวง ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายพรพิษณุ บุญปก ส.อบจ.อุดรธานี เขต 10 นางนฤมล โคตรสาขา ส.อบจ.อุดรธานี เขต 11 และประมง อ.เมืองอุดรธานี ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น อ.เมืองอุดรธานี กรรมการฯแหล่งน้ำ เข้าร่วม

จุดที่ 3 นายประเวศ โคตรชุม ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หนองทุ่มใหญ่ บ.เชียงกรม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ เนื่องไชยยศ ส.อบจ.อุดรธานี อ.ประจักษ์ศิลปาคม และประมง อ.ประจักษ์ศิลปาคม ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น อ.ประจักษ์ศิลปาคม กรรมการฯแหล่งน้ำ เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นโครงการที่ อบจ.อุดรธานี ดำเนินการร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดอุดรธานี ประมงอำเภอ ดำเนินการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลานวลจันทร์ ปลากดเหลือง ปลาสวาย ปลากะโห้ และปลาบึก โดยจะดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้ครบทั้ง 20 อำเภอ

Related posts