นายกวิเชียร อุดหนุน 1 ล้าน ให้ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน :

นายกวิเชียร อุดหนุน 1 ล้าน ให้ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน :

วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯมอบเงินอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อให้กับปศุสัตว์อำเภอทั้ง 20 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา และนายรัชพล สืบพรหม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ร่วมรับมอบเงินอุดหนุนฯ ณ องค์การบริหารส่วนอุดรธานี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค-กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยพบการระบาดครั้งแรกปลายเดือนมีนาคม ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในปัจจุบันพบการเกิดโรคใน 41 จังหวัด สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีผู้โคกระบือประมาณ 750,000 ตัว ได้พบการระบาดของโรคลัมปีสกิน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นโคเนื้อเกษตรกรบ้านบ่อน้อย ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

ทั้งนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และยากำจัดแมลงพาหะ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ให้กับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ในวงเงิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด คือ ยาแก้ปวดลดไข้ ฟลูนิซิล ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 มล. ยาเอดีอี 3 อี 100 มล. และยากำจัดพยาธิภายนอก ฟลูเมทริน 6% ขนาดบรรจุ 100 มล. เพื่อนำมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Related posts