พลังบวรบ้านวัดราชการร่วมใจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง :

พลังบวรบ้านวัดราชการร่วมใจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง :

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ ต.โพนงาม อ.หนองหานจังหวัดอุดรธานี นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน เป็นประธานในพิธี รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

พระครูสุธีธรรมธร รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม ,นายภาคภูมิ ปุผมาส ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน จำนวน 49 คน เข้าร่วมงานครั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ได้ทำการเว้นระยะห่างของที่นั่ง พร้อมจัดจุดคัดกองบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัดอุดรธานี

จุดประสงค์ของงานนี้ ต้องการให้ทั้งข้าราชการและประชาชน งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพที่ดี, ป้องกันอุบัติเหตุ โรคร้ายต่างๆที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 หลังจากเสร็จพิธีรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาแล้ว ท่านนายอำเภอหนองหาน พร้อมข้าราชการและประชาชนได้ลงดำนา เพื่อเป็นการเพื่อรักษาประเพณีไว้

Related posts