นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 พบปะเสนาสนเทศกับกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ป้องกันโควิด-19 :

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 พบปะเสนาสนเทศกับกำลังพล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ป้องกันโควิด-19 :

วันที่ 22 ก.ค. 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) พบปะเสนาสนเทศกับกำลังพลนายทหาร นายสิบและทหารกองประจำการของหน่วย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อนำนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นรวมไปถึงข้อห่วงใยในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย – สื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังได้เน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัว ติดตามจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุด โดยในปัจจุบันหน่วยได้นำแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ระลอก 3) (ศบค.) มาปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่กับให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆดูแลประชาชน และ “มาตรการพิทักษ์พล” หน่วย ร.3 พัน.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของกำลังพล และครอบครัว ที่พักอาศัยภายในค่ายฯ เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพล และครอบครัวปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มิให้มีการแพร่กระของเชื้อโรค เพื่อให้กำลังพล พร้อมครอบครัวได้ตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อการป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลรอบข้างหรือบุคคลใกล้ชิด ให้มีความปลอดภัยต่อไป ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3

ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts