นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง :

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ พร้อมด้วย นายกฤษพณ หวานแก้ว ส.อบจ.สุราษฎร์ธานี เขตอำเภอเวียงสระ นายทนุพล ศรีเผือก ปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัวที่บ้านในพื้นที่ ม.4 และ ม.8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 3 ครัวเรือน

สำหรับผู้เข้ากักตัวทั้ง 3 ครัวเรือน เป็นผู้ซึ่งได้สัมผัสกับผู้ป่วยและได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบแรก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ดูแลแนะนำในระหว่างกักตัวที่บ้าน จนครบระยะเวลา 14 วัน

ภาพ / นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ข่าว / บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และDD TV NEWS ทันใจนิวส์

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts