นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง :

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ พร้อมด้วย นายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอำเภอ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ากักตัวในโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านส้อง จำนวน 14 คน

สำหรับผู้เข้ากักตัว ทั้ง 14 คนเป็นครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ซึ่งได้สัมผัสกับผู้ป่วยในระหว่างการร่วมประชุมของโรงเรียน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก

ขอขอบคุณ นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอำเภอ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และ อสม.

ภาพ/ นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ข่าว / บ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts