“เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารต้มน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยโควิด” (ชมคลิป) :

“เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารต้มน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วยโควิด” (ชมคลิป) :

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล ,นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ต้มน้ำขิง + กระชายหัวหอม กระเทียม น้ำผึ้งเพื่อเป็นน้ำสมุนไพรให้กับผู้ป่วย ที่รักษาตัว เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ดื่มรักษาโรคและต้านโควิด ที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 แห่ง คือ

1.โรงพยาบาลสนามโรงยิมยูเนเชียมวุฒิเวศ์ย บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร

2.โรงพยาบาลสนาม อาคารหอประชุม 250 จ. มุกดาหาร

ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ)

## พวงเพชร จันทร์ดี รายงาน ###

Related posts