ชาวพระลับ รวมพลังเปิดศูนย์พักพิง ศูนย์พักคอย ศูนย์แบ่งปัน อ้าแขนรับพี่น้องกลับมาบ้านเรา :

ชาวพระลับ รวมพลังเปิดศูนย์พักพิง ศูนย์พักคอย ศูนย์แบ่งปัน อ้าแขนรับพี่น้องกลับมาบ้านเรา :

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์แบ่งปัน ตำบลพระลับ สำหรับช่วยเหลือพี่น้องในช่วงโควิด โดยใช้ food bank 19 พอเพียง เป็นที่ตั้งศูนย์ โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นางชุณห์พิมาณ ด่านขุนทด นายชาญชัย วิทยาภรณ์ ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น นายพงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ และ ฝ่ายปกครองตำบลพระลับ ร่วมพิธีและรับมอบเงิน สิ่งของ อาหารสด อาหารแห้ง จาก พ่อค้า ประชาชนภายในพื้นที่ตำบลพระลับ เพื่อนำไปมอบให้ศูนย์พักพิง ศูนย์พักคอยสำหรับผู้กักตนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ตำบลพระลับ จำนวน 11 แห่ง

ทั้งนี้ ศูนย์แบ่งปันตำบลพระลับ ได้ส่งต่อและแบ่งปันสมุนไพรประกอบด้วย ขิง ข่า ตระไคร้ มะกรูด มะนาว และฟ้าทะลายโจร ที่พี่น้องตำบลพระลับ ร่วมกันบริจาคให้กับนายอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อนำไปมอบให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น และเรือนจำพิเศษขอนแก่น เพื่อใช้ในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเรือนจำจังหวัดขอนแก่น ต่อไป

ด้าน นายวินัย ทองทัพ กำนันตำบลพระลับ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องตำบลพระลับ ที่ไม่ทอดทิ้งพี่น้องของพวกเรา ชาวตำบลพระลับเราพร้อมสำหรับที่จะรับพี่น้องกลับมา เรามีศูนย์พักพิง ศูนย์พักคอย ศูนย์แบ่งปัน “ท้องถิ่น ท้องที่ร่วมใจสามัคคี สู้ภัยโควิด” โดยฝ่ายปกครองตำบลพระลับร่วมแรงร่วมใจ จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงและพักคอย รวม 11 แห่ง ดังนี้ ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง บ้านโนนสวรรค์ ม.6 จัดตั้งศูนย์พักคอย (รอเข้าโรงพยาบาล) ศูนย์การเรียนรู้ กศน. ตำบลพระลับ จัดตั้งศูนย์พักคอย(หลังออกจากโรงพยาบาล) วัดสว่างหนองไฮ ม.8 จัดตั้งศูนย์พักพิงบ้านหนองไฮ โพธิ์ชัย วัดตาลเรียง บ้านผือ ม.2 จัดตั้งศูนย์พักพิง

วัดดอนแก้ว ม. 14 จัดตั้งศูนย์พักพิงบ้านโคกน้อย บริเวณศาลาหนองแก ม.17 จัดตั้งศูนย์พักพิงบ้านหนองแสง ศาลากลางบ้าน ม.15 จัดตั้งศูนย์พักพิงบ้านดอนดู่เมืองใหม่ ศาลากลางบ้าน ม.18 จัดตั้งศูนย์พักพิง บ้านพระคือ ศาลากลางบ้าน ม.9 จัดตั้งศูนย์พักพิง บ้านแอวมอง ศาลา กศน. ม.13 จัดตั้งศูนย์พักพิง บ้านแอวมอง และศูนย์การเรียนรู้ ม.5 จัดตั้งศูนย์พักพิง บ้านหัวถนน

Related posts