พังงา-ชื่นชม…ชาวโคกกลอยยกมือสนับสนุนให้ตั้งโรงพยาบาลสนามตะกั่วทุ่งรับมือโควิด-19 (ชมคลิป) :

พังงา-ชื่นชม…ชาวโคกกลอยยกมือสนับสนุนให้ตั้งโรงพยาบาลสนามตะกั่วทุ่งรับมือโควิด-19 (ชมคลิป) :

ที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จพังงา นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นพ.พิสิฐ ยงยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ร่วมเปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเวทีประชาคมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งในพื้นที่อาคารเก็บวัสดุของ อบต.โคกกลอย บริเวณหานไฟลาม หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพังงา ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่และโครงการรับลูกหลานชาวพังงากลับบ้าน ซึ่งมียอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 รวมมากกว่า 500 คน ซึ่งขณะนี้ยังคงมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปกติและในโรงพยาบาลสนามอยู่เป็นจำนวนมาก จากอัตราครองเตียงที่ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละอำเภอจะต้องสร้างโรงพยาบาลสนามไว้รับมือกับผู้ป่วยในพื้นที่ ประกอบกับได้พบผู้ป่วยคลัสเตอร์ใหม่ทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง จึงได้กำหนดพื้นที่ตำบลโคกกลอยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามโดยมีโรงพยาบาลตะกั่วทุ่งเข้าบริหารจัดการนายพรศักดิ์ มธุรส กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมพี่น้องชาวตำบลโคกกลอยที่ได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอตะกั่วทุ่งในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดูแลและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในสถานการณ์เช่นนี้ และอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวโคกกลอยว่า อย่าได้วิตกกังวลว่ามีผู้ป่วยโควิด-19อยู่ในพื้นที่ เพราะโรงพยาบาลสนามจะมีการบริหารจัดการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เบื้องต้นจะมีเตียงรองรับประมาณ 30เตียง ใช้งบประมาณปรับปรุง 1.2 ล้านบาท คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน 2 อาทิตย์

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

Related posts