พม.โดย ผปค.นิคมฯบางระกำส่งมอบถั่วงอกเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก :

พม.โดย ผปค.นิคมฯบางระกำส่งมอบถั่วงอกเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก :

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ส่งมอบถั่วงอกจำนวน 15 กก. เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบางระกำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาหารอย่างถูกสุขอนามัยส่งให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบางระกำ และโรงพยาบาลสนามเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ต่อไป สำหรับถั่วงอกที่นำไปบริจาคเกิดจากการฝึกทักษะอาชีพให้แก่สมาชิกบ้านน้อยในนิคม จำนวน 16 คน ในการฝึกเพาะเมล็ดถั่วเขียวเพียง 2 กก. ได้ถั่วงอก 15 กก. ดังกล่าว

Related posts