..ผบก.ตม.1ห่วงใยการต่อวีซ่าประเภทต่างๆที่กำหนดไว้ของชาวต่างชาติในในสถาน โรคระบาดcovid 19 ได้มีการ ให้เปิดทำการนอกเวลาราชการในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ…”

“..ผบก.ตม.1ห่วงใยการต่อวีซ่าประเภทต่างๆที่กำหนดไว้ของชาวต่างชาติในในสถาน โรคระบาดcovid 19 ได้มีการ ให้เปิดทำการนอกเวลาราชการในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ…” แจ้งประชาสัมพันธ์ ตม.1 เปิดให้บริการเสริมวันเสาร์ ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ และจุดบริการชั่วคราว เมืองทองธานี เริ่มเสาร์ที่ 4 ก.ย. นี้ พร้อมรับมือต่างชาติขออยู่ต่อช่วงโควิด”

3 ก.ย. 2564  พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1  แจ้งเปิดให้บริการเพิ่มเติมในทุกวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้บริการวันแรก ในวันเสาร์ที่ 4 ก.ย.2564  เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ณ บก.ตม.1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ และจุดบริการชั่วคราวของ บก.ตม.1  ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” ร่วมด้วย พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.พูลศักดิ์ แก้วสีขาว ผกก.ฝท.บก.ตม.4 รรท. ผกก. 2 บก.ตม. 1 และเจ้าหน้าที่ของ บก.ตม.1 พร้อมให้บริการเสริมเพิ่มเติมช่วงวันหยุดในทุกวันเสาร์  ประกอบกับมาตรการผ่อนผันการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเพื่อเหตุผลความจำเป็นและมีระยะเวลาอนุญาตถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกคนต่างด้าวที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน อันเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพื่อลดความแออัดในการมารับบริการ  บก.ตม.1 จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเพิ่มเติม ดังนี้

  1. คนต่างด้าวสามารถติดต่อขอรับบริการขออยู่ต่อฯ ทุกประเภท ได้ก่อนวันอนุญาตสิ้นสุด 45 วัน โดยสามารถติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์ L, M, N, J ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

– ขออยู่ต่อระยะยาว (เคาน์เตอร์ L, M, N) ประเภท Non-Immigrant Visa อาทิเช่น NON-O, NON-B, NON-ED ประกอบด้วยเหตุผล เกษียณอายุ, เยี่ยมคู่สมรส/เยี่ยมบุตร, สามีไทย/ภรรยาไทย/อุปการะบุตร, ธุรกิจ, ครู/นักเรียน, องค์การระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม

– ขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาน์เตอร์ J) ประเภท Tourist Visa (TR-60)

และ เคาน์เตอร์ K ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี

– ขออยู่ต่อระยะสั้น ประเภทคนเดินทางผ่าน ไม่มีวีซ่า  Visa on Arrival และประเภทอื่นๆ รวมถึงการแก้ไข ย้ายตราประทับ และหนังสือเดินทางสูญหาย

*** ในวันและเวลาราชการ และให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ (ทุกวันเสาร์ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

  1. การรายงานตัว 90 วัน และการแจ้งที่พัก สามารถติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์ A, B ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี

*** ในวันและเวลาราชการ และให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ (ทุกวันเสาร์ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

พล.ต.ต.ปิติ กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดให้บริการเสริมช่วงวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ รอง ผบช.สตม. ที่ได้อนุมัติให้มีการเปิดให้บริการเสริมในวันหยุดราชการวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีความห่วงใยชาวต่างชาติที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศและประสงค์ยื่นคำร้องขอยู่ต่อในราชอาณาจักรสืบเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 รวมถึงมาตรการผ่อนผันการอนุญาตให้อยู่ในราชการอาณาจักร และคนต่างด้าวที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 ซึ่งจะให้กลุ่มชาวต่างชาติมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มช่องทางการเปิดรับบริการในวันหยุดราชการวันเสาร์เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น

ทางด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/โฆษก ตม.1  ขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติโปรดศึกษาข้อมูลการให้บริการอย่างละเอียด และจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อที่จะสามารถไปรับบริการได้อย่างถูกต้อง ทางช่องทาง Website http://bangkok.immigration.go.th และทางช่องทาง Facebook:https://www.facebook.com/immigrationdivision1 และโปรดช่วยแจ้งข่าวและเผยแพร่ตามสื่อแขนงต่างๆ และช่องทางต่าง ๆ ช่วยกันกระจายข่าวให้กับชาวต่างชาติให้ทราบโดยด่วนว่า สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่ บก.ตม.1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และจุดบริการชั่วคราวของ บก.ตม.1  ณ ที่ทำการชั่วคราวเมืองทองธานี ได้ในวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 64 ที่จะถึงนี้

Related posts