ประเด็นข่าว “กรณีตำรวจชั้นผู้น้อย ตม.สุรินทร์ 14 นาย ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาอมเบี้ยเลี้ยง”

ประเด็นข่าว “กรณีตำรวจชั้นผู้น้อย ตม.สุรินทร์ 14 นาย ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาอมเบี้ยเลี้ยง”

ตามที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 กรณี ตำรวจชั้นผู้น้อย ตม.สุรินทร์ 14 นายร้องสื่อถูกผู้บังคับบัญชาอมเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 เกลี้ยงรวมกว่า 1.2 แสน แฉสั่งทุกนายให้โอนเงินคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารของนายตำรวจ ระดับสารวัตรนายหนึ่ง ช่วงนั้นไม่มีใครกล้าพูด กลัวถูกเล่นงาน นั้น

บก.ตม.4 สตม. ขอรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้

  1. วันนี้ (3 ก.ย.64) บก.ตม.๔ ได้ทำการบันทึกถ้อยคำ ข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 ราย (ระดับรองสารวัตร 14 นาย ชั้นประทวน 12 นาย และเจ้าหน้าที่การเงิน 1 นาย) ในกรณีดังกล่าวแล้วยืนยันว่า “การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับการเดินทางไปราชการเพื่อการสืบสวนปราบปรามของ ตม.จว.สุรินทร์ ของชุดปฏิบัติการทุกนายได้รับเงินตามสิทธิโดยจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่แต่ละนาย ตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วนตามที่มีการขอเบิกจ่ายจริง ไม่มีการหักหรือตัดถอนเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนการที่เจ้าหน้าที่บางนายโอนต่อไปให้ผู้อื่นนั้น เป็นความสมัครใจของเจ้าหน้าที่เอง โดยรับว่าเป็นการชดใช้เงินค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่บางส่วนได้สำรองจ่ายกันไปก่อน ในระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับเงินค่าเดินทางไปราชการแล้ว จึงชดใช้โดยโอนคืนไปให้ผู้สำรองจ่าย”
  2. บก.ตม.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่พบการกระทำตามที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะดำเนินการทางอาญา ทางปกครอง หรือทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกนายอย่างเด็ดขาด

กองงานโฆษก บก.ตม.4 พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4/โฆษก บก.ตม.4 หมายเลขโทรศัพท์ 086-569-4456

Related posts