ซีพี-ซีพีเอฟ จับมือพันธมิตร ส่งมอบอาหารจาก “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตหลักสี่ :

ซีพี-ซีพีเอฟ จับมือพันธมิตร ส่งมอบอาหารจาก “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขตหลักสี่ :

วันนี้ 10 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสมนึก จันทร์เฉิด บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ ดีดี โพสต์ นิวส์ และ www.ddpostnews.com เป็นตัวแทนพันธมิตรจิตอาสา – มูลนิธิสหชาติ – สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย – สำนักข่าว News Online Thailand – www.canchaonews.com – และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 1 (ปสม.1) รับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน จาก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” โดยใช้ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาบางกะปิ เป็นจุดส่งมอบอาหารสำหรับหน่วยแจกจ่ายเพื่อนำไปส่งมอบในครั้งนี้

โดยนายสมนึก ได้ส่งต่อข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมรับประทาน ผ่าน นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นางสาวพัณณิตา ไชยสาคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และนายพนม ยิ้มศรี หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่

Related posts