คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 250 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ภาพบรรยากาศที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือของเทศบาลตำบลบ้านแพรก และ โรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม เข็มที่2 วัคซีนพระราชทาน จากศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 250 ราย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน

โดยทางนาย สมจิตร แย้มเยื้อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพรก กล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านแพรกด้วยตนเอง อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้สะดวกมีสิทธิในการเข้าถึงวัคซีนได้อีกด้วย

Related posts