ผปค.นิคมฯบางระกำ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดบวกในการพัฒนางานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม :

ผปค.นิคมฯบางระกำ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดบวกในการพัฒนางานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม :

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติเป็นประธานเปืดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดบวกในการพัฒนางานอาสาสมัครและภาคประชาสังคม พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการทำงานแก่ อพม. ในการนี้ นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมแนะนำหน่วยงานให้แก่ อพม.ได้รับทราบภารกิจและบทบาทงานนิคมสร้างตนเอง ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

Related posts