กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ (ชมคลิป):

กาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ :

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางฮวน คำมุงคุณ อายุ 75 ปี เป็นผู้พิการเดินไม่ได้ และมีโรคประจำตัว เบาหวานและโรคไตระยะสุดท้าย ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลาน

โดยมี นางสุทธาทิพย์ เกษมทะเล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ , ปลัดอำเภอดงหลวง, ผู้ใหญ่บ้าน กำนันตำบลชะโนดน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะโนดน้อย , อสม. , อพม. ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ

โดย นางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

  1. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง
  2. มอบชุดเยี่ยม จำนวน 2 ชุด
  3. มอบผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนู จำนวน 1 ชุด
  4. สนง.พมจ. มอบแพมเพิสผู้ใหญ่ 1 ห่อ และจะดำเนินการหางบประมาณมาปรับปรุงทำห้องนอนข้างล่างให้คุณยายฮวน เนื่องจากลูกต้องแบกคุณยายขึ้นหลังขึ้น ลงบ้านไม่สะดวก และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร.

พวงเพชร จันทร์ดี หน.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดมุกดาหาร###

Related posts