ลงมือทำตามสัญญา! “พรรคกล้า กทม.” เดินหน้าผลักดันค่าตอบแทนประธาน – กรรมการชุมชน กทม. :

ลงมือทำตามสัญญา! “พรรคกล้า กทม.” เดินหน้าผลักดันค่าตอบแทนประธาน – กรรมการชุมชน กทม. :

ทีมงาน พรรคกล้า – กทม. ทั้งผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ส. เห็นตรงกันว่า ประธานและกรรมการชุมชน กทม. มีส่วนสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอด “ฝนตก ท่อตัน หมาตาย ต้นไม้ล้ม” โดยเฉพาะช่วง Covid-19 ที่ผ่านมาสถานการณ์รุนแรง ถ้าไม่ได้ประธานและคณะกรรมการชุมชน สถานการณ์มันจะแย่กว่านี้

ประธานและกรรมการชุมชนมาทำงานฟรีมาแล้ว 36 ปี วันนี้ถึงเวลาต้องทบทวน โดยเสนอให้เพิ่มประธานและคณะกรรมการชุมชน เข้าไปอยู่ใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร จะนำมาซึ่งสิทธิ เงินเดือน สวัสดิการทุกอย่าง หรือในระยะเร่งด่วนก็อยากให้พิจารณาจัดทำข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในลักษณะที่ให้เงินค่าตอบแทน สวัสดิการ การรักษาพยาบาล

รวมถึงการเบิกเงินเพื่อพัฒนาชุมชน ก็มีข้อจำกัดเยอะ เบิกยาก ไม่ค่อยสอดคล้องกับสถานการณ์ แต่หากสามารถใช้จัดซื้อคุรุภัณฑ์ จ้างแรงงาน หรือใช้ในโครงการแบบเบิกรวบยอดได้

หัวหน้า กรณ์ จาติกวณิช – Korn Chatikavanij ย้ำว่า ประธานและกรรมการชุมชน ทำงานกันหนักมากในฐานะอาสาสมัคร แต่ไม่สามารถทำตามภารกิจที่ กทม. มอบหมายไว้ได้เต็มที่ เพราะไม่มีปัจจัยสนับสนุน ตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะจ่ายเงินสนับสนุนในรูปแบบค่าตอบแทน เพื่อทุกคนจะได้ทำงานดูแลลูกบ้านในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#ผลักดันค่าตอบแทนผู้นำชุมชน

#สร้างสรรค์แต่ไม่ยอมจำนน

#พรรคกล้า

Related posts