ผู้ว่าประจวบฯยังไม่แจ้งความดำเนินคดีต้นศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกบนยอดเขาช่องกระจก เหตุไร้หน่วยงานรัฐดูแลพื้นที่หลังใช้ พรบ.ป่าไม้ 2484 (ชมคลิปคลิกๆ)

ผู้ว่าประจวบฯยังไม่แจ้งความดำเนินคดีต้นศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกบนยอดเขาช่องกระจก เหตุไร้หน่วยงานรัฐดูแลพื้นที่หลังใช้ พรบ.ป่าไม้ 2484

 

จากกรณีต้นศรีมหาโพธิ์อายุ 60 ปี บริเวณจุดชมวิวด้านทิศตะวันออกด้านหลังป้ายแสดงประวัติที่มีพระนามาภิไธยย่อ ภปร.และ สก. บนเขาช่องกระจก ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถูกตัดโค่นถอนรากถอนโคน สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีรักธาตุไว้ในสถูปเจดีย์ด้านทิศเหนือ และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาช่องกระจก วันที่ 12 มิถุนายน 2501

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีต้นศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกถูกตัดโค่น ที่ห้องประชุมหว้ากอชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดโดยมีปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ( พศ.จ.) หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.จ.) หัวน้าสำนักงานโยธาธิการจังหวัด ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดระบุเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ใดที่ตัดโค่นต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเจตนา สำหรับการร้องทุกข์จะต้องมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน รวมทั้งการดำเนินสอบข้อเท็จจริงกรณีหน่วยงานราชการที่ใช้งบประมาณก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนยอดเขาช่องกระจกว่าขออนุญาตใช้จากหน่วยงานใด เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอใช้พื้นที่าจากวัดธรรมิการาม เนื่องจากเชื่อว่าวัดเป็นผู้ครองครองพื้นที่ดังกล่าว

“ ขณะนี้ได้รายงานการกระทำของเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามกราบนมัสการพระพรมมุนี ผู้ปกครองคณะสงฆ์เจ้าคณะภาค 14 ภาค15 ทราบแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่บังควร ขาดความละเอียดรอบคอบที่พระสมณศักดิ์พึงมีพึงปฏิบัติ สำหรับตัดโพธิ์ที่ถูกตัดโค่นจังหวัดเห็นว่าเป็นความบกพร่องของทุกฝ่าย จึงทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทานอภัยโทษแล้ว และสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำรายงานต้นไม้ปลูกในจังหวัดทั้งหมดเพื่อวางแผนในการดูแลรักษา” นายพัลลภ กล่าว

นายพัลลภ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ พศ.จ.เร่งพิสูจน์ที่ดินธรณีสงฆ์ในปัจจุบันของวัดธรรมิการรามให้ถูกตามตามกฎหมาย หลังจากมีการก่อตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2465 พร้อมสั่งการให้นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาเพื่อแสวงหาข้อมูลหลักฐานครอบครองที่ดินของวัดธรรมิการาม ก่อนมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือพื้นที่ป่าประเภทใด ให้กรรมการสรุปให้เสร็จภายใน 15 วันโดยประสานกับกรมป่าไม้ โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

“ หลังจากคณะกรรมการสอบสวนชุดแรกยืนยันว่าวัดธรรมิการามไม่ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์บนเขาข่องกระจกเพียงแต่อ้างว่าวัดได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นหลังจากมีการก่อสร้างเสนาสนะบนยอดเขา ทั้งนี้หากคณะกรรมการสรุปว่ามีบุคคลหรือนิติบุคคลใดกระทำผิดในพื้นที่ดังกล่าวก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น สำหรับการฟื้นฟูสภาพตอของต้นศรีมหาโพธิ์ถูกขุดขณะนี้มีแนวโน้มค่อนข้างดี สำหรับกิ่งต้นไม้ทั้งหมดจะนำไปเก็บรักษาอย่างสมพระเกียรติ “นายพัลลภ กล่าว


นิพล/ภาพข่าวประจวบฯ

Related posts