นายอำเภอบ้านม่วง นำข้าราชการ ร่วมกับ ประชาชน ทำบุญตักบาตร และ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 :

นายอำเภอบ้านม่วง นำข้าราชการ ร่วมกับ ประชาชน ทำบุญตักบาตร และ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 :

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. อำเภอบ้านม่วง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานในพิธี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีที่วัดป่าโพนไค อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ต่อมา เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สาธารณะ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลมาย นายอำเภอบ้านม่วง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ภาคประชาชน และ เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่า และพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

บุญเรือง เกษรจันทร์ /รายงาน/

Related posts