สุรินทร์/อ.สนม /อบต.หัวงัวได้มีการจัดงาน กีฬาภายในประจำตำบล 25-28 สิงหาคม 2565 :

สุรินทร์/อ.สนม /อบต.หัวงัวได้มีการจัดงาน กีฬาภายในประจำตำบล 25-28 สิงหาคม 2565 :

เมื่อช่วงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมาได้มีคุณ ผกามาศ เจริญพันธ์ มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ และมีนายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวรายงานการจัดงาน ในนาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.หัวงัว ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบลเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับปีนี้ ที่ได้จัดให้มีการแข็งขันกีฬาขึ้น ในวันที่ 25-28 สิงหาคม 2565 โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนผาแดงวิทยา ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ เป็นสนามแข่งขัน

ภายในตำบลหัวงัว มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วม กีฬายังนำพาความสนุกสนานมาสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างกัน การเล่นกีฬาทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยพัฒนาด้านจิตใจของคนได้เป็นอย่างดี กีฬา ทำให้รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินชีวิตร่วมกันของคนในสังคม

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้มี ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเลย์ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวงัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 2. เพื่อการเสริมสร้างทักษะการกีฬา และ ยกระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อส่งเสริม และ อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น

จากนั้น ประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา และตัดริบบิ้นก่อนมีการแข่งขันนั้นก็มีการเต้นแอโรบิค ของแต่ละหมูบ้านมารวมกันเต้น โดยมีผู้นำพาการเต้นจะเป็นแพทย์ประจำตำบล และ อสม.

คูแรกในการเปิดสนามนั้นเป็นบอลหญิงรวม มีแม่บ้าน อสม.แพทย์ ประจำตำบล การแข่งขันสนุกสนานเตะผิดเตะถูกวิ่งตามกันไปเป็นกลุ่มเรียกเสียงฮาเสียงเชียร์ข้างสนามเป็นอย่างมัน ถึงขันกับคุณยายท่านหนึ่งที่อายุ 70 ปี อดใจไม่ไหวที่นั่งอยู่ต้องลุกจากเก้าอี้สพายกลองขึ้นมีตีเองร้องกราวกีฬาไปด้าย เต้นไปด้วยโดยไม่คิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้ว ลืมแก่ไปเลย สอบถามชื่อ คุณยาย ทน บาเท้า อายุ 70 ปี บ.หัวงัว ม.1 ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์  ยายบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายขอมาเชียร์ลูกหลานเล่นกีฬาก่อนเถอะสักวัน

จากนั้นมีการแขางขันกีฬาพื้นบ้าน มีแข่งขันชักคะเย่อ และ ตีกอล์ฟ ที่เรียกเสียงฮาเสียงเชียร์ก็ตีกอล์ฟ นี่ล่ะโดยปรกติแล้วจะใช้มะเขือยาวมาตี ช่วงนี้เห็นบอกว่ามะเขือยาวแพงเลยเอาขวดน้ำเปล่ามาใช้แทน วิธีการเล่นจะใช้เชือกผูกที่คอขวดแล้วเอามาผูกที่เอวแล้วแกว่งตีให้ถูกลูกกอล์ฟโดยเอาลูกมะนาวมาทำเป็นลูกกอล์ฟ  บอกได้เลยว่ามันมาก กองเชียร์ทั้งเร่งทั้งเฮเอาใจช่วยคนที่ลงเล่น บอกได้คำเดียวว่าหัวเราะกันแบบน้ำหมากกระจาย

เสถียน เทพวงศ์ษา /ภาพ/ข่าว

บุญเรือง เกสรจันทร์ /สุรินทร์/รายงาน/

Related posts