รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 :

รพ. กรุงเทพ คว้า 3 รางวัลเกียรติยศสูงสุด ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 :

รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards พร้อม สองรางวัลอันดับ 1 Gold Award ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ และด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ จากคุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในงานประกาศผล Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการประกันชีวิต และการประกันสุขภาพ โดยมอบรางวัลนี้ให้กับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และลูกค้าที่มารับบริการ

Related posts