ทหารเรือ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชมคลิปคลิกๆ)

ทหารเรือ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ โดย พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

 

 

**เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีพิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

**ในการนี้ พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ได้กล่าวอำลา ขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทำให้สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ

**ด้าน พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ ให้คำมั่นสัญญาต่อหน้ากำลังพลทุกนายว่าจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งจะสนองนโยบายของกองทัพเรือ และหน่วยเหนืออย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมทั้งจะบริหารฐานทัพเรือสัตหีบ บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อที่ฐานทัพเรือสัตหีบเจริญรุ่งเรือง และวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไป

**สำหรับฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยกำลังรบและสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยมีภารกิจในด้านการส่งกำลังบำรุง การท่าเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อดำรงขีดความสามารถ และให้มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบให้กับกองทัพเรือในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการให้การรักษาความปลอดภัยให้กับที่ตั้งหน่วยทหาร และเขตปลอดภัยในราชการทหาร ที่สำคัญฐานทัพเรือสัตหีบ ยังใช้ขีดความสามารถ และศักยภาพที่มี สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความสงบในประเทศ

**ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน่วยขึ้นตรง 14 หน่วย ประกอบด้วย กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ การท่าเรือสัตหีบ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรือ กองกิจการพิเศษฐานทัพเรือสัตหีบ เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ สถานีสื่อสารฐานทัพเรือสัตหีบ และกองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-531-3717

Related posts