จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 (ชมคลิป)

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561

จังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

 

 

ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนและนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ด้วยการถวายบังคม 3 ครั้ง

จากนั้นส่วนราชการต่างๆได้ร่วมกันวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด และทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ คือ การประกาศเลิกทาสนั่นเอง ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts