มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นทีเยี่ยมครอบครัวเหยื่อสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สีแดง (ชมคลิป)

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นทีเยี่ยมครอบครัวเหยื่อสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สีแดง

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นครอบครัวเหยื่อสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สีแดงหมู่บ้านอูแบ บูกิต ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งจากการเกิดเหตุสถานการณ์ในหลายปีที่ผ่านมา ต.บาเจาะ ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่เกิดเหตุสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สร้างความสูญเสีย และส่งผลให้มีเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมาก

โดยการลงืพ้นที่ในครั้งนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้รับความอนุเคราะห์จากรองนายก อบต. บาเจาะ อำนวยความสะดวกนำพาคณะทำงานเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสีย จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งได้แก่ 1.บ้านของ นาง อาลีตา ดิงพาแน 2. บ้าน นางรอยฮาน มะนอ 3. บ้าน นางฟาตีเมาะ ตะเละมะ 4. บ้าน นางซูฮัยนี มูนิ 5. บ้าน น.ส. วาฮีดะห์ วะวา
ทางคณะทำงานได้สอบถามและเก็บข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นและสภาพความเป็นอยู่ เพื่อที่จะหาช่องทางและโอกาสในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

Related posts