รัฐบาล ไทย – จีน จับมือลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

รัฐบาล ไทย – จีน จับมือลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ

 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย และนาย ดู้ เฮี้ยงเว๋ย (Mr. Du Hangwei) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี และการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ห้องวัลเลย์ ชั้น 1 โรงแรมแชงกรีลา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

แฉล้ม ทองเกลา ผอ.กองเผยแพร่ ปชส. พม. ภาพ ข่าว /เจนกิจ นัดไธสง มวลชนสัมพันธ์สมาคมสื่อฯ รายงาน

Related posts