กรมทหารพรานที่ ๔๙ จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๖

กรมทหารพรานที่ ๔๙ จัดพิธีวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๖

 


เมื่อ ๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ ฉก.ทพ.๔๙ นำโดย พ.อ.กำธร ศรีเกตุ ผบ.ฉก.ทพ.๔๙ จัดงานวันสถาปนากรมทหารพรานที่ ๔๙ ครบรอบปีที่ ๖ โดยจัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ และ อิสลาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และเป็นการทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพล ที่เสียที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเงินทุนศึกษาบุตรของกำลังพลที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน ๑๖ ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุตรของกำลังพล

พร้อมได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน ๔๒ นาย โดยมี พ.อ.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.กกล.ทพ.จชต. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และมี ผบช. , หน่วยกำลังในพื้นที่ , ผบ.ร้อยนขต.ฯ และกำลังพลของหน่วยร่วมในพิธี ณ บก.ฉก.ทพ.๔๙ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส


Cr. ศักดิ์ริน ดวงพิมพ์ นสพ ข่าว4เหล่าทัพ

Related posts