บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม“ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” (ชมคลิป)

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางปะกง สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม“ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” จำนวน 6,300 ตัว และอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

วันนี้ (2 ธ.ค.61) เวลา 10.30 น. ณ พื้นที่คลองอ้อมน้อย วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิดโครงการโครงการ“ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” จำนวน 6,300 ตัว และอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.ชวลิต จารุกลัส บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) โรงไฟฟ้าบางปะกง สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (บลูเทค ซิตี้) ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นางสาวปณยา บุษบาศรี ผู้แทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” โดยการปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 6,300 ตัว และอุปสมบทหมู่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน เพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพัน และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

****************

Related posts