กองทัพภาคที่1 ร่วมสวนนงนุช พัทยาบริษัทซีพีออลล์ จัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัด กรุงเทพฯ (ชมคลิป)

กองทัพภาคที่1 ร่วมสวนนงนุช พัทยาบริษัทซีพีออลล์ จัดภูมิทัศน์ สร้างปอดแห่งใหม่ให้ชุมชนแออัด กรุงเทพฯ

 

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 ธ.ค.61 กองทัพภาคที่ 1กองทัพบก ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัดใน ชุมชนบ้านภิรม จักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีพลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 พลตรีรังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ได้ร่วมกันสร้างสวนในชุมชน


พลตรีรังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสภายในชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในประกอบกิจกรรมครั้งนี้ทาง ทัพภาคที่ 1 และกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช และ บริษัทซีพีออลล์ จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้างPocket Park ”ปอดแห่งใหม่” จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนบ้านภิรม จักรวรรดิ ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ตั้งเก้าอี้หิน ต้นไม้ในกระถาง และทาสีให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา และ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นอย่างมาก


พลตรีรังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวอีกว่า การดำเนินการกิจกรรมนี้ สำเร็จไปด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องประชาชนภายในชุมชน ภาคเอกชน ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาค ด้วยการให้การสนับสนับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน 1 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ในการดำเนินโครงการสู่พื้นที่ต่างจังหวัดในความรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 1 ทั้ง 26 จังหวัดอีกด้วย


นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช กล่าวว่าได้รับการประสานจากกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ให้ช่วยมาจัดพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ สวนนงนุชพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าปรับปรุงพื้นที่ในแต่ครั้ง จาก บริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน และได้ดำเนินการมาแล้วนั้น จำนวน 2 สวน ใน 2 พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ 3 ของ ปี2561 นอกจากนี้แล้วในสวนอื่นๆของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทางสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัดมหาชน ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 1 ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวนตามชุมชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts