จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอราชสาส์น

จ.ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอราชสาส์น

 

วันนี้ (25 ม.ค. 62) ที่วัดแสนภุมราวาส หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกรวยเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำข้าราชการและประชาชนชาวตำบลเมืองใหม่ กล่าวคำเทิดทูนสถาบันชาติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดกรวยเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หรือจังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล พร้อมนำบริการของรัฐ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมพบปะพุดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายฐากรู ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกันมอบจักยานให้เด็กพื้นที่จำนวน 1 คัน มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด แก่คนยากจน มอบกล้าไม้ และ มอบพันธุ์ปลาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และ เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ โรงเรียนแก้จน สินค้าธงฟ้า และกิจกรรมอื่นๆของส่วนราชการที่นำมาให้บริการ ตลอดจนกิจกรรมเด่นของอำเภอราชสาส์น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

Related posts