นครนายก ชุดตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของ กอ.รมน. จังหวัดนครนายก (ชมคลิป)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. จังหวัดนครนายก

 

ที่สวนลุงเล็ก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พันเอกกฤษณ์ สุนสะธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผลสำนักนโยบายและยุทธสาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหัวหน้าชุดตรวจ พร้อมคณะ ตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก เกี่ยวกับความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน การปราบราบสิ่งผิดกฏหมาย และการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยว

โดยมีพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ พร้อมพาคณะชุดติดตามประเมินผล ชมการสาธิตของพนักงานของสวนลุงเล็กเกี่ยวกับการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป
สัมภาษณ์ พันเอกกฤษณ์ สุนสะธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts