เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถนนกำจัดฝุนละออง ถนนศุขประยูร และถนนศรีโสธรตัดใหม่ตลอดเส้นทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินการล้างถนนกำจัดฝุนละออง ถนนศุขประยูร และถนนศรีโสธรตัดใหม่ตลอดเส้นทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

 


วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.
นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดผิวจราจรถนนเทพคุณากร (เส้นทางมาวัดโสธร) ตลอดเส้นทาง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ถนนจุลละนันทน์ (ข้างโรงพยาบาลพุทธโสธร) เพื่อกำจัดเศษดิน ทราย ที่ติดมากับล้อรถ และตกหล่นอยู่บนผิวจราจร

ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดเป็นฝุ่นละออง เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งระยะนี้สภาวะอากาศร้อน แห้งแล้ง ทำให้เกิดฝุ่นละอองได้ง่าย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และได้โปรดระมัดระวังในการใช้เส้นทางในเวลาดังกล่าวเนื่องจากการล้างถนนจะมีน้ำเปียกแฉะ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ


และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน โปรดอย่าเผาขยะหรือวัชพืช เพราะอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรืออาจเกิดควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อย หากมีควันดำควรรีบแก้ไข และขอให้ช่วยกันตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของทุกคน

Related posts