อี.เทค จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 (ชมคลิป)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จัดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

 

ที่อาคารอารีน่า 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เอกชนประเภทอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ภาคกลาง กล่าวรายงาน


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และยังก่อให้เกิดการพัฒนาเรียนการสอน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยกัน โดยในปีนี้มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคกลาง เข้าร่วมจำนวน 80 แห่ง และมีนักศึกษาเข้าแข่งขันกว่า 8,000 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ซึ่งเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 79 รายวิชานอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการประกวด 7 ประเภท อาทิ การประกวด Vr.star , การประกวด Beauty Queen การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ,การประกวดร้องเพลงสากล ,การประกวดเต้นและแดนซ์ ,การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ,การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษอังกฤษ ,การประกวดมารยาทไทย และการแข่งขันเกมส์ ROV E-Sport อีกด้วย


ด้าน ดร. ประเสริฐ กลิ่นชู กล่าวว่าในปี 2562 กติกาการแข่งมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และด้วยความพร้อมของ วิทยาลัย อี.เทค จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯติดต่อกันเป็นปีที่ 8 ซึ่งการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักศึกษาอาชีวะเอกชนว่าเป็น “ฝีมือชน” ที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

/////รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี//////

Related posts