สีสันวันสุดท้าย ชทพ. ส่งผู้สมัคร ส.ส ครบ 14 เขต โคราช นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง แต่งเป็นชาวไร่แบกหัวมัน ฯ มายื่นใบสมัครเขต 10 กล่องจดหมาย

สีสันวันสุดท้าย ชทพ. ส่งผู้สมัคร ส.ส ครบ 14 เขต โคราช นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง แต่งเป็นชาวไร่แบกหัวมัน ฯ มายื่นใบสมัครเขต 10 กล่องจดหมาย

 


บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้อาคารอินเดอร์สเตเดี้ยม 5,000 ที่นั่งหรือชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นครราชสีมา เป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส ทั้ง 14 เขต เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายสาธิต ด่านกุล อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขต อ.สีคิ้ว ในฐานะผู้ประสานงานพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จ.นครราชสีมา นำผู้สมัคร ส.ส แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มายื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส โดยมีเขต 1.นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ เขต 2.นายรุ่งโรจน์ วรชมพู เขต 3.นายศตวรรษ แก้วแสนไชย เขต

4.นายจารึก กมลอินทร์ เขต 5.นายภานุมาศ แก้วนอก เขต 6.นายคมกฤษ กฤษณ์ตระกูล เขต 7.นายจิรยุทธ บุญแต่ง เขต 8.นายนิตย์ เจ๊กพิมาย เขต 9.นางมะลิวัลย์ เจ็กพิมาย เขต 10.นายธีรชาติ เสยกระโทก เขต 11.นายชรินทร์ กรีกลาง เขต 12.นายปริญญา ไอยรัตน์ เขต 13.นายกิตติมาศักดิ์ โลหณุต และเขต 14.นางศศิธิดา อตะศิลา โดยนายธีรชาติ ฯ รักษาการนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังนครราชสีมา ผู้สมัคร ส.ส เขต 10 พื้นที่ อ.ครบุรี อ.เสิงสาง และ อ.วังน้ำเขียว เฉพาะ ต.วังน้ำเขียว และ ต.ไทยสามัคคี ได้แต่งกายเป็นเกษตรกรชาวไร่พร้อมแบกหัวมันสำปะหลังขนาดใหญ่เข้ามาในสถานที่รับสมัครด้วย สร้างสีสันและเรียกความสนใจให้กับผู้ที่อยู่ในอาคาร ฯ ได้พากันมาถ่ายเซลฟี่และยืนมุงดูด้วยความสนใจนับสิบคน

นายธีรชาติ ฯ ผู้สมัคร ส.ส เขต 10 เปิดเผยว่า เหตุผลที่แต่งเป็นชาวไร่ เนื่องจากเคยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกและมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวไร่มันสำปะหลัง โดยเฉพาะโคราช เมืองหลวงมันสำปะหลังประเทศไทย ที่มีพื้นที่และผลผลิตมากที่สุด ประสบปัญหาราคาที่ไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมาไม่เคยมี ส.ส. โคราช ให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าว ตนจึงลงสมัคร เพื่อเสนอตัวเข้าไปแก้ไขปัญหาซ้ำซาก

อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ ปรากฏกระแสตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องการผู้ที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงไปแก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยชูนโยบาย “ เกษตรกรทันสมัยมีเงินใช้ทุกครัวเรือน ” สนับสนุนให้มีอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ( อกม.) เพื่อดูแลพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts