สวธ. จับมือสภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ย้อนวันวาน สืบสานงานวัด 4 ภาค (ชมคลิป)

สวธ. จับมือสภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ย้อนวันวาน สืบสานงานวัด 4 ภาค

 

23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้แทน สวธ.) ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพ (นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร) ร่วมเปิดงานย้อยวันวานงานวัด 4 ภาค ตามโครงการสืบสานงานวัด 4 ภาคกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ณ ลานด้านหน้า Square C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมเขต รวมถึงการระดมทรัพยากรที่มีในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน

สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เห็นว่าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ ส่งเสริม รักษา เผยแพร่ ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทุกภาคของประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมคุณค่ามรดก ศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติให้สอดคล้องกับโครงการแผนงานและกิจกรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานย้อนวันวานงานวัด 4 ภาค มีการแสดงทางวัฒนธรรมมากมาย หลายหลาก อาทิ การแสดงนาฏยจตุรทิศ ศาสตร์การต่อสู้แห่งสยาม การแสดงโขนตอน “สุครีพถอนต้นรัง” ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานด้านหน้า Square C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts