สระบุรี -​ บรรยากาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจุดในแต่ละเขตมารับหีบและบัตรเลือกตั้ง​คึกคักมีเจ้าหน้าที่คุมกันเต็มที่ (ชมคลิป)

สระบุรี -​ บรรยากาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจุดในแต่ละเขตมารับหีบและบัตรเลือกตั้ง​คึกคักมีเจ้าหน้าที่คุมกันเต็มที่

 

ที่จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่คณะกรรมการจุดเลือกตั้งมาลงทะเบียนขอรับหีบและบัตรเลือกตั้งแต่เวลา 08.00 น.เพื่อนำไปที่จุดเลือกตั้งของแต่ละหน่วยที่ได้กำหนดในพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศก็มีความวุ่นว่ายพอสมควร แต่ภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี แบ่งพื้นที่การเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนประมาณ501, 043คน​ ได้แก่


เขต1มี3อำเภอได้แก่อำเภอเมือง​ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ​ อำเภอพระพุทธบาท​ มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประมาณ168,320คน​ เขต2มี4อำเภอได้แก่อำเภอแก่งคอย​ ​อำเภอวิหารแดง​ อำเภอวังม่วงอำเภอมวกเหล็ก​ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ167, 075คนเขต3มี6อำเภอ​ มีอำเภอหนองแค​ อำเภอหนองแซง​ อำเภอเสาไห้​ อำเภอบ้านหมอ​ อำเภอหนองโดน​ อำเภอดอนพุด​ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ165, 648คน


ซึ่งก่อน​หน้านี้มีวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 62 คิดเป็น 99.00 % จำนวนผู้ลงทะเบียน 909 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 900 คน และจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนนอกเขตก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง คิดเป็น 87.98 % จาก จำนวนผู้ลงทะเบียน 23,451 คน ผู้มาใช้สิทธิ 20,633 คน


จ.สระบุรี ขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจดูรายชื่อว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยหรือไม่หรือ ในเขตเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ ตรวจสอบพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ศึกษาประวัติผู้สมัคร ศึกษาวิธีการการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง เป็นผู้ที่สอดส่องดูพฤติกรรมที่มิชอบ เช่น การกระทำความผิดการเลือกตั้งของผู้สมัคร ทั้งการซื้อเสียง การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนร่วมรณรงค์ออกให้ไปให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้มากที่สุดในพรุ่งนี้วันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา08.00น.ถึง17.00น

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts