นราธิวาส ชมรมตาดีกาเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับโรงเรียนตาดีกาในเครือข่าย 7 โรงเรียน และเทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 (ชมคลิป)

นราธิวาส ชมรมตาดีกาเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับโรงเรียนตาดีกาในเครือข่าย 7 โรงเรียน และเทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

 

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่บริเวณ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ชมรมตาดีกาเทศบาลตำบลรือเสาะ ร่วมกับโรงเรียนตาดีกาในเครือข่าย 7 โรงเรียน และเทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวต้อนรับและพบปะพร้อมกับทางเทศบาลตำบลรือเสาะได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมตาดีกา จำนวน 100,000 บาท โดยนายซูยาอี อาลี ประธานชมรมตาดีกาเทศบาลตำบลรือเสาะเป็นผู้รับมอบ


สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานกิจรรมสังคม สร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและด้านการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา
การจัดงานในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2562 มีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามก่อนและจัดให้มีกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา ทั้งหมด 7โรงเรียนจำนวนกว่า 800 คนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ ในพิธีเปิดงานจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


นอกจากนี้ จัดให้มี กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมวิชาการและภาคกลางคืนจัดให้มีการประกวดข้บร้องอานาซีด การประกวดอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน อ่านบทกวี และการบรรยายธรรม เป็นต้น
ทั้งนี้จัดให้มีบัตรการกุศลจับฉลากรางวัลทุกคืน รางวัลใหญ่ เงินดาวน์รถยนต์ 50,000 บาท และเงินดาวน์รถจักรยานยนต์ 10,000 บาท รางวัลทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรางวัลอีกมากมาย จับรางวัลในคืนวันที่ 11 เมษายน 2562

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /นราธิวาส

Related posts