คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ร่วมบริจาคเงินสะสมสร้างห้องผ่าตัด

คณะศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ร่วมบริจาคเงินสะสมสร้างห้องผ่าตัด

 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562เวลา 13.00 น. คุณวานิชชา-คุณภาณุวิชญ์ ชาติชำนิ ร้านจงเจริญกรอบรูป เป็นตัวแทนคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม บริจาคเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)ครั้งที่ 10 ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ เพื่อสะสมสร้างห้องผ่าตัด“พระธรรมสิงหบุราจารย์” 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 ห้อง โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯรับมอบ

คณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ประสงค์จะทำห้องผ่าตัดถวายเป็นอาจริยบูชา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ชื่อห้องผ่าตัด“พระธรรมสิงหบุราจารย์” ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่

เวลา 14.00 น. คุณอุษา ศรีรัตนโชคชัย ร่วมบริจาคเงินสดจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

 

…………………………………
กณต ทาทิพย์ รายงาน

Related posts