ปทุมธานี-จัดโครงการพัฒนา ซ่อม,สร้าง,เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการพัฒนา ซ่อม,สร้าง,เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานเอนกประสงค์ ชุมชนอู่ทองเพลส 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายบุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ให้เกียรติมาเป็น ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาซ่อม,สร้าง,เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี, เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว, เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่ ส่วนภายในงานนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ปปส.ภาค 1

พร้อมทั้งมีการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนอู่ทองเพลส 1 และ ชุมชนอู่ทองเพลส 2 โดยได้รับเสียงมติให้ นางกาญจนา ตั้งใจตรง เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนอู่ทองเพลส 1 และชุมชนอู่ทองเพลส 2 ด้านนายบุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมการประชุมหารือเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนอู่ทองเพลส 1 และชุมชนอู่ทองเพลส 2 และทางเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ยินดีที่จะร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนอู่ทองเพลส 1 และชุมชนอู่ทองเพลส 2 เพื่อขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนในชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ส่วนด้านนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนา ซ่อม สร้าง เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อแสดงพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวในการทำความดี ปกป้องรักษาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิต และชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts