วันนี้กุหลาบสีม่วงมีบทความดีดีมาฝากค่ะ ความรักและความผูกพันเป็นสายใยบางๆ ที่ค่อยๆ เกาะเกี่ยวถักทอขึ้นโดยเริ่มต้นจากความรัก ความรักที่เริ่มต้นขึ้นจะถูกความผูกพันห่อหุ้มเอาไว้ไม่ให้มีผลกระทบใดๆ และความผูกพันจะทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกัน ทำให้คิดถึงกันในยามที่อยู่ไกลกันหรือเจอเรื่องทุกข์ยากลำบากไปพร้อมๆ กัน

วันนี้กุหลาบสีม่วงมีบทความดีดีมาฝากค่ะ

ความรักและความผูกพันเป็นสายใยบางๆ ที่ค่อยๆ เกาะเกี่ยวถักทอขึ้นโดยเริ่มต้นจากความรัก ความรักที่เริ่มต้นขึ้นจะถูกความผูกพันห่อหุ้มเอาไว้ไม่ให้มีผลกระทบใดๆ และความผูกพันจะทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันและกัน ทำให้คิดถึงกันในยามที่อยู่ไกลกันหรือเจอเรื่องทุกข์ยากลำบากไปพร้อมๆ กัน

 

ความผูกพัน ห่วงใยในทุกอย่าง ทำให้เกิดการอยากดูแล เอาใจใส่ อยากทำให้คนที่เรารักไม่เป็นทุกข์ หรือเห็นคนที่เรารักต้องเจ็บปวด เราก็อยากจะช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดนั้นมาแทน

การแสดงออกทั้งการกระทำและความรู้สึก ไม่อาจอ้างความผูกพันได้ทุกครั้ง ความผูกพันกับการผูกมัดมีเส้นบางๆ กั้นอยู่นิดนึง สิ่งที่เราทำอาจเกิดจากการผูกมัดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้

ความผูกพัน..เช่น เรายกน้ำส้มแก้วนึงไปวางให้เขา ในขณะที่เขาอาจกำลังทำงานของเขาอยู่ แต่ความผูกมัด..จะบังคับให้เขาดื่มตอนนั้น หรือดื่มให้หมด

ความผูกพันจะสอนให้เรารู้จักการไว้ใจซึ่งกันและกัน แต่การผูกมัดจะทำให้หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดระแวง

ในขณะที่หัวใจมีความรัก รู้สึกรักใครสักคน จึงจำเป็นที่จะคอยเฝ้ามองการเดินทางและก่อตัวของสายใยบางๆ ของความรัก สายใยที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นที่ห่อหุ้มและหล่อเลี้ยงความรัก จะถูกถักทอขึ้นให้กลายเป็นเยื่อใยที่เกี่ยวพันหัวใจ หรือกลายเป็นเชือกแน่นหนาที่รัดหัวใจเราไว้ด้วยกัน

กุหลาบสีม่วง

Related posts