ปทุมธานี อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมตามนโยบายการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สรรพากรพื้นที่สาขา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมตามนโยบายการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สรรพากรพื้นที่สาขา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ สรรพากรพื้นที่สาขา อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมตามนโยบายการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ โดยให้หน่วยงานราชการรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ จากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 27 มีนาคม 2561 เป็นวันแรก โดยได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรรับชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ประชาชนที่เดินทางมาชำระเงินได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ประชาชนที่ต้องชำระค่าบริการต่างๆ ให้แก่หน่วยงานราชการทั่วประเทศ จะต้องใช้ e-Money หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาจ่ายแทนเงินสดหรือเช็ค ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เร่งให้ส่วนราชการติดตั้ง ระบบ internet banking เครื่อง EDC และ QR Code แล้ว และจะติดตั้งให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นสำหรับการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ ประกอบด้วย การชำระเงินด้วย Bill Payment บัตรเดบิต/บัตรเครดิต และการชำระเงินผ่าน QR Code รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินแบบ e-Money ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่าน

ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารในวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการรับชำระภาษีของกรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยกับการไม่ต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากมาจ่ายที่หน่วยงาน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้น เพื่อให้การเดินหน้าไปสู่สังคมไร้เงินสดเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จึงขอความร่วมมือจากประชาชน เมื่อมาทำธุรกรรมทางการเงินกับหน่วยงานราชการ ขอให้นำบัตรหรือเครื่องมือใช้ชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์มาด้วย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) มาใช้กับงานบริการของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พร้อมนำประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts

Leave a Comment