อ.จากจุฬาฯ อบรมผู้ใช้สปีดโบ้ท “ป้องกันทำลายปะการัง”

อ.จากจุฬาฯ อบรมผู้ใช้สปีดโบ้ท “ป้องกันทำลายปะการัง”

 


เมื่อวันที่ 13 ก.ค.62 อาจารย์สุชนา ชวณิชย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “การอนุรักษ์ปะการังและสิ่งแสดล้อมในทะเล” ให้กับผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทดําน้ำดูปะการังแสมสาร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ ชลบุรี


โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผู้ประกอบการและผู้ใช้เรือสปีดโบ๊ท ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปะการัง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งสมอลงไปในทะเลทำลายปะการังแนะนำให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ปะการัง ไม่เหยียบไปบนปะการัง ไม่ทิ้งขยะลงทะเล และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
โดยได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ อย่างดียิ่ง

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645
ภาพ/ข่าว สาคร แสมสาร

Related posts