จ.ตาก – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 47

จ.ตาก – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 47

 


ที่บริเวณลานด้านข้าง สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สอด หรือ ธกส. อ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 47 พร้อมทั้งจับรางวัลมอบโชคใหญ่ ให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดตาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาทุกสาขาในสังกัด ธกส.จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและลูกค้า ธกส. เข้าร่วมเป็นจำนวน 200 คน

และ นายศุภชัย ทิพทามูล ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาแม่สอด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการออมเงิน ซึ่งนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยจากการออมเงินแล้ว ยังได้รับรางวัลจากการออมเงินอีกมากมาย ซึ่งทางธนาคารมีความยินดีที่ได้มอบสิทธิพิเศษและของรางวัลสมนาคุณต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ในการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนั้น ธนาคารได้จัดให้มีการจับรางวัลทุกๆ 6 เดือนพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งในการจัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเป็นการจัดงานครั้งที่ 47 แล้ว

ซึ่งจัดรวม 3 สาขาประกอบด้วยสาขาแม่สอดสาขาพระธาตุผาแดงสาขาท่าสองยาง รวมมียอดเงินฝาก ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด รวม 3 สาขาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าร้อยสิบแปดบาท สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินกับธนาคาร ธกส. กับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยอดเงินฝากคงเหลือทุกๆ 2,000 บาท ฝากติดต่อกันทุกๆ 3 เดือนในแต่ละรอบดำเนินการจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลจำนวน 1 สิทธิ์ และยอดเงินฝากคงเหลือทุกๆ 5,000 บาทฝากติดต่อกันตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไปแต่ละรอบดำเนินการจะได้รับสิทธิ์จับรางวัลเพิ่ม 3 สิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับโชคใหญ่ในครั้งนี้ได้แก่ นายหลง กันทะวัง สามารถติดต่อรับรางวัลที่ 1 รถเก๋งโตโยต้ายาริส ได้ที่สำนักงาน ธกส.สาขาแม่สอด

//////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts