เชียงใหม่-กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2562 พร้อมเผยผลการปฏิบัติงานการปราบปรามยาเสพติด (ชมคลิป)

เชียงใหม่-กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2562 พร้อมเผยผลการปฏิบัติงานการปราบปรามยาเสพติด

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ที่ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก2 ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยง
ขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2562โดยมีพล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 พร้อมด้วยผู้บังคับส่วนต่างๆรวมไปถึงกำลังพล ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันกับสื่อมวลชนสำนักต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่สื่อมวลชนที่ได้นำเสนอข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวด้านการสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดตามแนวชายแดนในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกองกำลังผาเมืองมีผลงานการจับกุมยาเสพติดจำนวน 417 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวน 491 รายของกลางยาบ้าจำนวน 107 ล้านเม็ดเศษ ไอซ์จำนวน 1,200 กิโลกรัมเศษ วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 คีตามีน จำนวน 549 กิโลกรัมและของกลางอื่นๆอีกหลายรายการ

นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังได้ปฏิบัติภารกิจอื่นๆในพื้นที่ตามแนวชายแดนอีกมากมายอาทิเช่น การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, การป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า, การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ, การปลูกป่า – สร้างฝาย, การซ่อมแซม – สร้างบ้าน, มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการที่ยากไร้และการดำเนินการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนเป็นต้น

ในโอกาสนี้ พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ยังได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนัก และขอตั้งปฏิภาณอย่างแน่วว่า จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของประเทศชาติให้ดำรงไว้สืบต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts