สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สั่งการให้ โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย (ชมคลิป)

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สั่งการให้ โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควัน อินโดนีเซีย

 

แม้ว่าตลอดหลายปีทีผ่านมา ไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงสถานการณ์หมอกควันไฟจากประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ ต่อสุขภาพของประชาชน พื้นที่ จังหวัดกระบี่ สภาพอากาศทั่วไปท้องฟ้า มีเมฆฝน ปกคลุม ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ


นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า แม้ว่าตลอดหลายปี ที่ผ่าน จังหวัดกระบี่ ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน รุนแรง แต่ได้ติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของของ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ติดตั้ง ไว้ ที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

พบว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ ดี ล่าสุด .พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก หรือขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปริมาณ 30 PPM.ไม่เกินค่ามาตรฐาน 50 PPM. ไม่สงกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง เตรียมพร้อมรับมือออกให้คำแนะนำประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง คนชรา ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ …

กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

Related posts